Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik & Güvenlik
Bizimdurak.com, zaman içerisinde makul sebeplere dayanılarak ve tamamen kendi inisiyatifine bağlı olmak üzere gizlilik ve güvenlik politikalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bireysel kullanıcılara ilk girişleri sırasında, Bizimdurak.com’dan zaman zaman tanıtım/pazarlama ve diğer kritik olmayan hizmet-bağlantılı iletişim mesajlarını almayı tercih edip etmedikleri sorulur. bu soruya, ilk giriş sırasında ya da başka bir zaman “Bildirim almak istemiyorum” yanıtı verebilirler.

Hizmetin uzak sunucuda barındırılan çevrimiçi bir uygulama olması sebebiyle Bizimdurak.com, Hizmetin çalışması ile ilgili önemli duyuruların Hizmeti kullanan tüm kullanıcılara (yukarıda belirtilen kutucuğu işaretli bırakmaları veya işareti silmiş olmalarına bakılmaksızın) bildirilmesine gerek duyabilir.

Hizmetin ödeme yapan müşterisi konumuna gelmiş iseniz, sizin ödeme yapan müşteri olduğunuzu ve Hizmetin kullandığınız sürüm tipini üçüncü şahıslara ifşa etmek üzere Bizimdurak.com’a müsaade etmiş olursunuz.

Hesap Bilgisi ve Veriler
BizimDurak, Hizmeti kullanma süresince Hizmete sunduğunuz hiçbir veri, bilgi ya da malzemeyi (“Müşteri Verileri”) kendi mülkiyetine almaz. Bu durumda Müşteri Verilerinin doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği, netliği ve fikri haklar mülkiyeti ya da kullanım hakkı hiçbir şekilde BizimDurak’a ait olmayıp sizin sorumluluğunuzdadır ve bu sebeple BizimDurak, Müşteri Verilerinin silinmesi, düzeltilmesi, tahrip edilmesi, zarar görmesi, kaybı ya da depolanamaması konularından hiçbir şekilde sorumlu ya da yükümlü değildir.

İşbu anlaşmanın feshedilmesi halinde (sözleşmeyi ihlaliniz sebebiyle fesih durumu hariç), BizimDurak, fesih tarihinde talep etmeniz durumunda size fesih tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müşteri Verilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır. Ödeme yapmamanız durumu dahil olmak ve fakat bununla sınırlı kalınmamak üzere BizimDurak, Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali durumunda tarafınıza tebligat veya bilgi göndermeksizin Müşteri Verilerini iptal etme, silme ve/veya atma/sistemden çıkarma hakkını saklı tutar. Bu sebeplerle fesih durumunda Müşteri Verilerine erişiminiz veya bu verileri kullanmanız derhal iptal edilerek BizimDurak’un bu durumda herhangi bir Müşteri Verilerini koruma veya sunma yükümlülüğü ortadan kalkar.

New to site? Create an Account


Login

Lost Password?

Already have an account? Login


Signup