İptal & İade

Ödemelerin Yapılmaması veya Aksaması
BizimDurak’e burada tanınan bütün diğer haklara ek olarak BizimDurak, hesabınızın mütemerrü (vadesinde ödenmemiş) duruma gelmesi (borçların vadesinde ödenmemesi) halinde işbu anlaşmayı feshetme ve Hizmete erişiminizi durdurma hakkını saklı tutar.

Ödenmemiş faturalara (ödemesi geciken hesaplar) ödenmemiş her bakiye üzerinden aylık %0,3 oranında ya da yasaların öngördüğü en yüksek faiz oranı üzerinden (hangisi düşük ise) faiz tahakkuk ettirilir ve buna ilaveten bütün tahsilat giderleri tarafınızdan ödenir.

Ödemenin durdurulduğu/askıya alındığı her sürede Kullanıcı lisans bedeliniz hesabınıza borç yazılmaya devam eder.

İşbu anlaşmanın feshi konusunda sizin ya da BizimDurak tarafından girişimin başlatılması durumunda, yukarıda yer alan Bedel ve yükümlülükler ve ücretlerin ödenmesi bölümünde yer alan hüküm ve şartlar doğrultusunda bilgisayara girilmiş olan hesabınızdaki bakiyeleri ödemekle yükümlü olursunuz.

BizimDurak’un söz konusu ödenmemiş ücretleri kredi kartınızdan çekebileceğini ya da bu tür ödenmemiş bakiyeleri tarafınıza faturalayacağını iş burada peşinen kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Askıya alındıktan sonra Hizmete erişimi tekrar talep etmeniz durumunda BizimDurak, yeniden bağlantı ücretini tarafınızdan tahsil etme hakkını saklı tutar.

BizimDurak’in hesabınızı 30 gün veya daha fazla süreyle ödememiş olmanız halinde Müşteri verilerini koruma/saklama (ki söz konusu müşteri verileri geri dönülemez bir biçimde silinebilir) yükümlülüğünün ortadan kalkacağını işburada anlamış ve kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Sözleşme Süresinin Sona Ermesiyle Fesih/Lisans Sayısının Azaltılması
İşbu Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Tüm versiyonlar için online abonelik formunu doldurarak Hizmet için ödeme yapmayı kabul ettiğiniz tarih veya Sipariş Formunda belirtilen başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle online abonelik işlemleri sırasında seçmiş olduğunuz ya da bunun dışında karşılıklı olarak üzerinde karara varılan ilk süre geçerlidir.

Başlangıç döneminin sona ermesini müteakip işbu Sözleşme sonraki dönemler için başlangıçta belirtilen süre kadar BizimDurak’in mevcut ücretleri üzerinden otomatik olarak yenilenir (veya eğer başlangıçta belirtilen süre bir yıldan uzun ise sadece bir yıl süreyle).

Taraflardan her biri sonraki dönem faturasının kesileceği tarihten en az beş (beş) işgünü öncesinden karşı tarafa haber vermek şartıyla sadece mevcut lisans döneminin sona ermesiyle geçerlilik kazanmak üzere işbu Sözleşmeyi feshetme ve Lisans sayısını azaltma hakkına sahiptir.

Ücretsiz deneme durumunda Hizmet üzerinden gönderilen ve kaç gün ücretsiz deneme hakkınız kaldığını gösteren bildirimler, fesih bildirimi olarak varsayılır. İşbu Sözleşmenin sizin ihlaliniz dışındaki sebeplerle fehedilmesi halinde fesih tarihinde talep etmeniz durumunda size fesih tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müşteri Verilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır. Fesih tarihinden 30 gün sonra BizimDurak’in Müşteri Verilerini saklama yükümlülüğünün ortadan kalkarak söz konusu Müşteri Verilerini silme hakkının doğacağını işbu suretle öğrenmiş ve kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Fesih
Ödeme yükümlülüklerinizin herhangi bir biçimde yerine getirilmemesi ya da BizimDurak teknolojisinin veya Hizmetin izinsiz kullanımı, Sözleşmenin esasına ilişkin ihlal durumu olarak kabul edilir. Sözleşmeyi ihlal etmeniz veya Sözleşmeye uygun davranmamanız halinde BizimDurak tamamen kendi inisiyatifine bağlı olarak şifrenizi veya hesabınızı iptal edebilir ya da Hizmeti kullanmanızı engelleyebilir.

Buna ilave olarak yine tamamen kendi inisiyatifine bağlı olarak dilediği zaman serbest bir hesabı iptal edebilir. Ödenecek bakiyeleri ödememeniz de dahil olmak üzere Sözleşmenin esasına ilişkin hükümleri ihlal etmeniz ve söz konusu ihlalle ilgili olarak tarafınıza bilgi verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ihlali ortadan kaldırmamanız durumunda BizimDurak’in Müşteri Verilerini saklama yükümlülüğünün ortadan kalkarak söz konusu Müşteri Verilerini silme hakkının doğacağını işbu suretle öğrenmiş ve kabul etmiş sayılıyorsunuz.

New to site? Create an Account


Login

Lost Password?

Already have an account? Login


Signup