Kullanıcı Sözleşmesi

SİPARİŞ İŞLEMİNİN BİR PARÇASI OLAN “SÖZLEŞMEYİ KABUL EDİYORUM” BUTONUNA BASTIĞINIZDA, ÇEVRİMDIŞI BİLEŞENLER DE (BUNDAN BÖYLE “HİZMET” OLARAK ANILACAKTIR) DAHİL OLMAK ÜZERE Bizimdurak.com’UN ÇEVRİMİÇİ HİZMETLERİNDEN FAYDALANMANIZ SIRASINDA GEÇERLİ OLACAK AŞAĞIDA YAZILI KOŞUL VE ŞARTLARI (BUNDAN BÖYLE “SÖZLEŞME” OLARAK ANILACAKTIR) KABUL ETMİŞ OLMAKTASINIZ. EĞER BU SÖZLEŞMEYİ BİR ŞİRKET YA DA BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİLİK ADINA İMZALIYORSANIZ, SÖZ KONUSU KURUM ADINA HAREKET ETME YETKİNİZ OLDUĞUNU VE BURADA BELİRTİLEN HÜKÜM VE ŞARTLARIN SİZİN İMZANIZLA BİRLİKTE SÖZ KONUSU KURUM İÇİN DE BAĞLAYICI OLACAĞINI BEYAN ETMİŞ SAYILIRSINIZ. BÖYLE BİR YETKİNİZ YOK İSE YA DA BU KOŞUL VE ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ “SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİYORUM” BUTONUNA BASARAK HİZMETLERİMİZDEN FAYDALANMAK İSTEMEDİĞİNİZİ BELİRTMİŞ OLURSUNUZ.

Hoşgeldiniz,

Hizmetlerimizden faydalanmayı tercih ettiğinizde Bizimdurak.com sizlere tarayıcı arabirimi ve veri şifreleme, veri iletimi, veri güvenliği, veri erişimi ve veri depolama da dahil olmak üzere Hizmetimizden faydalanma imkanı sağlayacaktır. Hizmete kaydolduğunuzda veya Hizmeti kullanmaya başladığınızda, Bizimdurak.com gizlilik ve güvenlik ilkeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı kalınmamak üzere burada belirtilenlere ilişkin olarak oluşturulan Bizimdurak.com’un web sitesindeki mevcut her türlü malzemeyi kapsayan işbu Sözleşme hüküm ve şartlarına riayet edeceğiniz varsayılır. Buna ilişkin olarak Sözleşmenin sonunda bir Tanımlar bölümü yer almaktadır.

1. Gizlilik & Güvenlik
Bizimdurak.com, zaman içerisinde makul sebeplere dayanılarak ve tamamen kendi inisiyatifine bağlı olmak üzere gizlilik ve güvenlik politikalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bireysel kullanıcılara ilk girişleri sırasında, Bizimdurak.com’dan zaman zaman tanıtım/pazarlama ve diğer kritik olmayan hizmet-bağlantılı iletişim mesajlarını almayı tercih edip etmedikleri sorulur. bu soruya, ilk giriş sırasında ya da başka bir zaman “Bildirim almak istemiyorum” yanıtı verebilirler. Hizmetin uzak sunucuda barındırılan çevrimiçi bir uygulama olması sebebiyle Bizimdurak.com, Hizmetin çalışması ile ilgili önemli duyuruların Hizmeti kullanan tüm kullanıcılara (yukarıda belirtilen kutucuğu işaretli bırakmaları veya işareti silmiş olmalarına bakılmaksızın) bildirilmesine gerek duyabilir. Hizmetin ödeme yapan müşterisi konumuna gelmiş iseniz, sizin ödeme yapan müşteri olduğunuzu ve Hizmetin kullandığınız sürüm tipini üçüncü şahıslara ifşa etmek üzere Bizimdurak.com’a müsaade etmiş olursunuz.

2. Lisans yetkisi & Kısıtlamalar
BizimDurak işbu sözleşmeyle size sözleşmenin hüküm ve şartlarına bağlı kalınmak koşuluyla Hizmeti, kendi ticari amaçlarınız için , özel olmayan ve devredilemez dünya çapında kullanma hakkını tanımaktadır. Burada size açık ve net bir biçimde tanınmayan tüm haklar BizimDurak tarafından saklıdır. Bizimdurak.com’un doğrudan rakibi iseniz, Bizimdurak.com’un önceden yazılı iznini almaksızın Hizmeti kullanamazsınız. Buna ilaveten, Hizmetin erişilebilirliği, performansı ve işlevselliğini kontrol etme, kıyaslama yada diğer rekabet amaçlı niyetlerle Hizmete erişemezsiniz.

 • Hizmeti
  (1) lisansını ve/veya alt lisansını vermek yasak olup yine Hizmeti ya da içeriğini satamaz, alıp satamaz, devir ve temlik edemez, dağıtımını yapamaz veya bunların dışında kendi amaçlarınız için kullanamaz veya üçüncü şahısların kullanımına sunamazsınız;
  (2) Hizmet ya da içeriğine dayalı olarak üretilmiş (Hizmet ya da içeriğinden türetilen) işleri yapamaz veya bunlar üzerinde değişiklik yapamazsınız;
  (3) hiçbir sunucu veya kablosuz veya internet bazlı cihaz üzerinden Hizmete ya da hiçbir içeriğinin “çerçevesine (frame)” veya yansısına (mirror)” internet bağlantısı (link) oluşturamazsınız;
  (4) (a) Hizmetle rekabet edecek ürün ya da başka hizmet yaratmak,
  (b) Hizmete benzer fikir, özellik, fonksiyon ya da grafik kullanan bir ürün yaratmak, ya da
  (c) Hizmetin herhangi bir fikir, özellik, fonksiyon ya da grafiğini kopyalamak amacıyla ters mühendislik kullanamaz ya da hizmete erişemezsiniz. Kullanıcı lisansları birden fazla bireysel kullanıcı tarafından kulanılamaz veya paylaşılamaz ancak zaman içerisinde isdihdamı feshedilmiş veya iş statüsü/fonksiyonu değişmiş ya da Hizmeti artık kullanmayan eski kullanıcıların yerine geçen yeni kullanıcılara devredilebilir.
 • Hizmeti sadece dahili işleriniz amaçlı olarak kullanabilir ve;
  (1) yürürlükteki yasaları ihlal edecek spam (istenmeyen elektronik posta) ya da bir başka deyişle istenmeyen çoklu mesaj gönderemezsiniz;
  (2) çocuklar için zararlı malzemeler ya da üçüncü şahısların mahremiyet haklarını ihlal edebilecek malzemeler de dahil olmak üzere haksız fiil oluşturacak, zararlı, yasadışı veya ihlal unsuru içeren, müstehcen, tehditkar ya da iftira içeren mesaj ve malzemeler yükleyemez ya da gönderemezsiniz;
  (3) yazılım virüsleri, solucanlar, Truva atı programları (trojan), ya da başka zararlı bilgisayar şifreleri, dosyalar, kodlar, makrolar, komutlar ya da programlar yükleyemez ya da gönderemezsiniz;
  (4) burada yer alan veri ya da Hizmetin performansı veya bütünlüğünü bozamaz, bunları bölemez veya kesintiye uğratamazsınız; ya da
  (5) Hizmete veya ilgili ağ ve sistemlerine izinsiz giriş yapmaya kalkışamazsınız. Hizmetin belli bazı Versiyonları, bir uygulama programı arabirimi ya da API üzerinden entegrasyon imkanı sunmaktadır. Her hesap için yapabileceğiniz API çağrılarının sayısı aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır (BizimDurak’in Çevrimdışı Versiyonları ve BizimDurak belgeli uygulama pazarında yayınlanan müşteri uygulamalarının kullanımı sonucunda ortaya çıkan çağrılar hariç).

3. Yükümlülükleriniz
Kullanıcı hesabınız kapsamında oluşan bütün aktivitelerden sorumlu olup, veri gizliliği, uluslararası iletişim ve teknik ya da kişisel veri iletimi ile bağlantılı yasa ve yönetmelikler de dahil olmak üzere Hizmeti kullanmanızla bağlantılı yürürlükteki bütün yerel, ulusal ve yabancı ülke yasa, tüzük ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüsünüz. Bu doğrultuda

 • (1) Güvenliğin ihlaliyle ilgili şüphe ya da bilginiz oluştuğunda ya da herhangi bir şifre veya hesabın izinsiz kullanımıyla ilgili bir şüphe veya bilgi sahibi olduğunuzda vakit kaybetmeden BizimDurak’i bilgilendirmek;
  (2) BizimDurak’i vakit kaybetmeksizin bilgilendirdikten sonra sizin ya da Kullanıcılarınızın bildiği veya şüphelendiği içeriğin kopyalanması veya dağıtımının derhal durdurulması için elinizden gelen gayreti göstermekle yükümlü olup; ve
  (3) Hizmeti kullanmak ya da Hizmete erişim sağlamak için başka bir BizimDurak kullanıcısını taklit edemez ya da yanlış kimlik bilgileri veremezsiniz.

4. Hesap Bilgisi ve Veriler
BizimDurak, Hizmeti kullanma süresince Hizmete sunduğunuz hiçbir veri, bilgi ya da malzemeyi (“Müşteri Verileri”) kendi mülkiyetine almaz. Bu durumda Müşteri Verilerinin doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği, netliği ve fikri haklar mülkiyeti ya da kullanım hakkı hiçbir şekilde BizimDurak’a ait olmayıp sizin sorumluluğunuzdadır ve bu sebeple BizimDurak, Müşteri Verilerinin silinmesi, düzeltilmesi, tahrip edilmesi, zarar görmesi, kaybı ya da depolanamaması konularından hiçbir şekilde sorumlu ya da yükümlü değildir. İşbu anlaşmanın feshedilmesi halinde (sözleşmeyi ihlaliniz sebebiyle fesih durumu hariç), BizimDurak, fesih tarihinde talep etmeniz durumunda size fesih tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müşteri Verilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır. Ödeme yapmamanız durumu dahil olmak ve fakat bununla sınırlı kalınmamak üzere BizimDurak, Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali durumunda tarafınıza tebligat veya bilgi göndermeksizin Müşteri Verilerini iptal etme, silme ve/veya atma/sistemden çıkarma hakkını saklı tutar. Bu sebeplerle fesih durumunda Müşteri Verilerine erişiminiz veya bu verileri kullanmanız derhal iptal edilerek BizimDurak’un bu durumda herhangi bir Müşteri Verilerini koruma veya sunma yükümlülüğü ortadan kalkar.

5. Fikir Hakları
BizimDurak teknolojisi, içeriği, gelişim talebi, geri besleme(feedback), tavsiye ya da tarafınızdan verilen ya da Hizmetle ilgili diğer taraflarca verilen her türlü diğer bilgi ile bütün ilgili fikir hakları dahil olmak üzere bütün haklar fikirler, Kullanım hakları ve isim hakkı tek başına BizimDurak’e (ve varsa lisans verenleri) aittir. İşbu anlaşma, bir satış anlaşması olmayıp tarafınıza Hizmet, BizimDurak teknolojisi ya da BizimDurak’un sahip olduğu fikir hakları konusunda bir mülkiyet hakkı devri anlamına gelmemektedir. BizimDurak adı, BizimDurak logosu ve Hizmetle ilintili ürün isimleri BizimDurak ya da üçüncü şahısların ticari markaları olup tarafınıza bunları kullanmak konusunda hiçbir hak ya da lisans/izin verilmemektedir.

6. Bedel, Yükümlülükler ve Ücretlerin Ödenmesi
Bu anlaşmayı kabul ettiğinizde, hesabınıza tahakkuk eden bedel ve yükümlülükleri, söz konusu bedel ve yükümlülüğün faturalama şartlarına uygun olarak ödemeyi peşin olarak kabul etmiş sayılırsınız. İlk bedeller, geçerli Kullanıcı lisans ücreti zamanlarında talep edilen toplam Kullanıcı lisansı adedine eşdeğer olacaktır. Bir Sipariş/talimat formunda ya da online sipariş/talimat merkezi üzerinden karşılıklı olarak aksi belirtilmediği sürece ödemeler aylık bazda ve peşin olarak yapılır. Bütün ödeme yükümlülükleri iptal edilemez konumda olup ödenen hiçbir meblağın geri iadesi yoktur. Kullanıcı Lisanslarının aktif olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın lisans süresinin tamamı için talep edilen bütün Kullanıcı lisansları için ödeme yapmakla yükümlüsünüz. Hizmetten faydalanmak için imza atmanızın ön koşulu olarak geçerli bir kredi kartı veya onaylı satınalma emri bilgisini BizimDurak’e sunmanız gerekir. Yetkili bir lisans yöneticisine ilave bir sipariş formu göstererek ya da online sipariş merkezi üzerinden lisansları ekleyebilir. İlave edlmiş lisansların tabi olacağı koşullar:

 • (1) ilave lisanslar, önceki mevcut lisans şartları (önceki dönem veya yenileme dönemi) ile uyumlu olacak;
  (2) ilave lisansların lisans ücreti bu durumda cari ve genellikle uygulanabilir lisans ücreti olacak; ve
  (3) faturalama ayının ortasında ilave edilen lisanslar söz konusu ay için tam aylık olarak faturalanacaktır.

BizimDurak e-mail yoluyla minimum 30 gün öncesinden size haber vererek dilediği zaman yeni bedel ve yükümlülükler ilave etme ve mevcut bedel ve yükümlülükleri değiştirme hakkını saklı tutar. Butün fiyatlandırma şartları gizlilik içerisinde ele alınacak olup anlaşmayı kabul ettiğinizde bunları üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğinizi peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

7. Faturalama ve Yenileme
BizimDurak, Hizmetin kullanım bedelini peşin olarak tahsil eder. Aksi önceden karşılıklı olarak kabul edilmediği taktirde BizimDurak, sonraki her ayın yenileme döneminde anlaşmayı yeniler ve tarafınıza fatura düzenler veya ilgili meblağı kredi kartınızdan tahsil eder. BizimDurak ücret artışı konusunda tarafınızı minimum 30 gün öncesinden bilgilendirmediği sürece (bu artış yenileme döneminde ve yenileme dönemi sonrasında geçerli olur), yenilenen meblağ da yine önceki dönemde geçerli olan lisans ücreti üzerinden toplam mevcut Kullanıcı lisansı sayısına eşdeğer olarak tahsil edilir.

BizimDurak; muteakip aylarda Hizmet’in kiralanmasına devam edilmesi durumunda,fiyat artışını o seneki tefe/tüfe oranlarının ortalaması kadar yansıtma hakkını saklı tutar. İşbu anlaşmayı kabul etmekle BizimDurak’e tam ve doğru fatura ve irtibat bilgilerini vermeyi kabul etmiş sayılırsınız. Bu bilgilerde şirketinizin ünvanı, cadde ve sokak ismini gösteren adresi, e-mail adresi ve fatura konusunda irtibata geçilecek yetkilinin ve Lisans Yöneticisinin adı/soyadı ve telefon numarası yer almalıdır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde tarafımıza minimum 30 gün öncesinden haber vermeyi kabul etmiş sayılıyorsunuz. Vermiş olduğunuz irtibat bilgilerinin yanlış ya da sahte olması halinde BizimDurak , Hizmete erişiminizi durdurma ve bunun yanı sıra diğer yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
Faturanızın yanlış olduğunu düşünmeniz halinde, tarafınıza bir düzenleme ya da alacak tahakkuk ettirecek şüpheli meblağı içeren faturanın düzenlendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde bizlerle irtibata geçmeniz zorunludur.

8. Ödemelerin Yapılmaması veya Aksaması
BizimDurak’e burada tanınan bütün diğer haklara ek olarak BizimDurak, hesabınızın mütemerrü (vadesinde ödenmemiş) duruma gelmesi (borçların vadesinde ödenmemesi) halinde işbu anlaşmayı feshetme ve Hizmete erişiminizi durdurma hakkını saklı tutar. Ödenmemiş faturalara (ödemesi geciken hesaplar) ödenmemiş her bakiye üzerinden aylık %0,3 oranında ya da yasaların öngördüğü en yüksek faiz oranı üzerinden (hangisi düşük ise) faiz tahakkuk ettirilir ve buna ilaveten bütün tahsilat giderleri tarafınızdan ödenir. Ödemenin durdurulduğu/askıya alındığı her sürede Kullanıcı lisans bedeliniz hesabınıza borç yazılmaya devam eder. İşbu anlaşmanın feshi konusunda sizin ya da BizimDurak tarafından girişimin başlatılması durumunda, yukarıda yer alan Bedel ve yükümlülükler ve ücretlerin ödenmesi bölümünde yer alan hüküm ve şartlar doğrultusunda bilgisayara girilmiş olan hesabınızdaki bakiyeleri ödemekle yükümlü olursunuz. BizimDurak’un söz konusu ödenmemiş ücretleri kredi kartınızdan çekebileceğini ya da bu tür ödenmemiş bakiyeleri tarafınıza faturalayacağını işburada peşinen kabul etmiş sayılıyorsunuz. Askıya alındıktan sonra Hizmete erişimi tekrar talep etmeniz durumunda BizimDurak, yeniden bağlantı ücretini tarafınızdan tahsil etme hakkını saklı tutar. BizimDurak’in hesabınızı 30 gün veya daha fazla süreyle ödememiş olmanız halinde Müşteri verilerini koruma/saklama (ki söz konusu müşteri verileri geri dönülemez bir biçimde silinebilir) yükümlülüğünün ortadan kalkacağını işburada anlamış ve kabul etmiş sayılıyorsunuz.

9. Sözleşme Süresinin Sona Ermesiyle Fesih/Lisans Sayısının Azaltılması
İşbu Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Tüm versiyonlar için online abonelik formunu doldurarak Hizmet için ödeme yapmayı kabul ettiğiniz tarih veya Sipariş Formunda belirtilen başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle online abonelik işlemleri sırasında seçmiş olduğunuz ya da bunun dışında karşılıklı olarak üzerinde karara varılan ilk süre geçerlidir. Başlangıç döneminin sona ermesini müteakip işbu Sözleşme sonraki dönemler için başlangıçta belirtilen süre kadar BizimDurak’in mevcut ücretleri üzerinden otomatik olarak yenilenir (veya eğer başlangıçta belirtilen süre bir yıldan uzun ise sadece bir yıl süreyle). Taraflardan her biri sonraki dönem faturasının kesileceği tarihten en az beş (beş) işgünü öncesinden karşı tarafa haber vermek şartıyla sadece mevcut lisans döneminin sona ermesiyle geçerlilik kazanmak üzere işbu Sözleşmeyi feshetme ve Lisans sayısını azaltma hakkına sahiptir. Ücretsiz deneme durumunda Hizmet üzerinden gönderilen ve kaç gün ücretsiz deneme hakkınız kaldığını gösteren bildirimler, fesih bildirimi olarak varsayılır. İşbu Sözleşmenin sizin ihlaliniz dışındaki sebeplerle fehedilmesi halinde fesih tarihinde talep etmeniz durumunda size fesih tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müşteri Verilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır. Fesih tarihinden 30 gün sonra BizimDurak’in Müşteri Verilerini saklama yükümlülüğünün ortadan kalkarak söz konusu Müşteri Verilerini silme hakkının doğacağını işbu suretle öğrenmiş ve kabul etmiş sayılıyorsunuz.

10. Fesih
Ödeme yükümlülüklerinizin herhangi bir biçimde yerine getirilmemesi ya da BizimDurak teknolojisinin veya Hizmetin izinsiz kullanımı, Sözleşmenin esasına ilişkin ihlal durumu olarak kabul edilir. Sözleşmeyi ihlal etmeniz veya Sözleşmeye uygun davranmamanız halinde BizimDurak tamamen kendi inisiyatifine bağlı olarak şifrenizi veya hesabınızı iptal edebilir ya da Hizmeti kullanmanızı engelleyebilir. Buna ilave olarak yine tamamen kendi inisiyatifine bağlı olarak dilediği zaman serbest bir hesabı iptal edebilir. Ödenecek bakiyeleri ödememeniz de dahil olmak üzere Sözleşmenin esasına ilişkin hükümleri ihlal etmeniz ve söz konusu ihlalle ilgili olarak tarafınıza bilgi verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ihlali ortadan kaldırmamanız durumunda BizimDurak’in Müşteri Verilerini saklama yükümlülüğünün ortadan kalkarak söz konusu Müşteri Verilerini silme hakkının doğacağını işbu suretle öğrenmiş ve kabul etmiş sayılıyorsunuz.

11. Temsil Yetkisi ve Karşılıklı Taahhütler
Tarafların her biri, bu Sözleşmeyi imzalama yetki ve ehliyetine sahip olduğunu beyan ve garanti eder. BizimDurak , buradaki hüküm ve şartlar doğrultusunda genel uygulanabilir makul endüstriyel standartlarla uyumlu olarak Hizmeti sunacağını ve Hizmetin normal kullanım ve koşullar altında çevrimiçi BizimDurak yardım dokümanlarına uygun olarak sürekli bir biçimde devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Siz de kendinizi yanlış bir biçimde tanıtmayacağınızı (hileli kimlik bilgileri sunmayacağınızı),Hizmete girmek için yanlış bilgi vermeyeceğinizi ve fatura bilgilerinizin doğru olduğunu işburada kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılıyorsunuz.

12. Karşılıklı Tazmin Şartı
İşbu Sözleşmeyi imzalamakla BizimDurak’i, lisans verenlerini ve bunları her birinin ana organizasyonlarını, tali şirketlerini, alt kuruluşlarını, bağlı şirketlerini, yöneticilerini, çalışanlarını, avukatlarını ve acente ve şubelerini;

 • (1) üçüncü şahıslara veya bunları haklarına tecavüz eden Müşteri Verileri kullanımından kaynaklanan talep ve iddialar; veya
  (2) sizin tarafınızdan sizin taahhütlerinizin ihlalini oluşturabilecek (eğer doğruysa) talep ve iddialar;
  (3) sizin veya Sözleşme kapzamındaki Kullanıcılarınız tarafından yapılan ihlallerden kaynaklanan ve BizimDurak’ın
  (a) vakit kaybetmeden tarafınıza yazılı uyarı/tebliğ gönderdiği;
  (b) talep ve iddiayla ilgili kontrolü, savunmayı, çözümü veya uzlaşmayı tamemen size bıraktığı (söz konusu düzenleme, çözüm veya uzlaşma BizimDurak’un ticari faaliyetlerini veya Hizmeti etkiliyor ise, BizimDurak’i bütün sorumluluklardan koşulsuz ve şartsız olarak muaf tutmuyor ise böyle bir uzlaşma ve çözüm içerisine giremezsiniz);
  (c) size bütün mevcut bilgi ve yardımı sunduğu; ve
  (d) böyle bir talep ve iddianın çözümünü veya uzlaşmasını kendisinin yapmadığı durumlarda yukarıdaki şıklarda belirtilen her türlü talep ve iddiadan kaynaklı dava, masraf, gider, maliyet, kayıp, zarar ve yükümlülükten (avukatlık ücretleri ve yasal giderler dahil) uzak tutacağınızı ve zararını tazmin edeceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz.
 • BizimDurak’da
  (1) Hizmetin bir telif hakkını, geçerli tarih itibariyle verilen patent haklarını ya da üçüncü şahısların ticari markalarını doğrudan çiğnediğini belirten talep ve iddialar;
  (2) BizimDurak tarafından BizimDurak’in taahhütlerinin ihlalini oluşturabilecek (eğer doğruysa) talep ve iddialar;
  (3) ve BizimDurak tarafından bu sözleşmenin ihlalini oluşturan ve
  (a) BizimDurak’a vakit kaybetmeden yazılı uyarı/tebliğ gönderdiğiniz;
  (b) talep ve iddiayla ilgili kontrolü, savunmayı, çözümü veya uzlaşmayı tamemen BizimDurak’a bıraktığınız (söz konusu düzenleme, çözüm veya uzlaşma sizin ticari faaliyetlerinizi veya Hizmeti etkiliyor ise, sizi bütün sorumluluklardan koşulsuz ve şartsız olarak muaf tutmuyor ise BizimDurak böyle bir uzlaşma ve çözüm içerisine giremez) ;
  (c) BizimDurak’e bütün mevcut bilgi ve yardımı sunduğunuz; ve
  (d) böyle bir talep ve iddianın çözümünü veya uzlaşmasını kendinizin yapmadığı durumlarda yukarıdaki şıklarda belirtilen her türlü talep ve iddiadan kaynaklı dava, masraf, gider, maliyet, kayıp, zarar ve yükümlülükten (avukatlık ücretleri ve yasal giderler dahil) BizimDurak sizi uzak tutacağınızı ve zararınızı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Hizmetin sizin ürün, hizmet, donanım veya ticari işlemlerinizden herhangi biriyle kombine edilmesi sonucunda meydana gelen ihlallerden kaynaklanan talep ve iddialar konusunda BizimDurak’in zararınızı tazmin etme yükümlülüğü ortadan kalkacağı gibi sizin işbu Sözleşme hüküm ve şartlarına uygun olarak BizimDurak’un zararını tazmin etme yükümlülüğünüz doğar.

13. Taahhütlerden Feragat
BizimDurak hizmet veya içeriğinin güvenilirliği, güncelliği, kalitesi, uygunluğu, gerçekliği, mevcudiyeti, doğruluğu, kesinliği veya rekabet gücü konusunda hiçbir taahhüt altında girmemektedir. BizimDurak ve lisans verenleri,

 • (A) hizmetin kullanımının güvenli, güncel, zamanında, kesintisiz ya da hatasız veya başka donanım, yazılım, sistem ya da verilerle kombinasyonlu bir biçimde çalışacağının;
  (B) hizmetin bütün talep ve beklentilerinize cevap vereceğini;
  (C) bellekteki kayıtlı verilerin tam, eksiksiz, kesin ve güvenilir olduğunun;
  (D) hizmet üzerinden satın aldığınız ürün, hizmet, bilgi veya elde ettiğiniz diğer malzemelerin kalitesinin;
  (E) hata ve kusurların düzeltileceğinin;
  (F) hizmetin veya kullanılmasını sağlayan sunucuların hiçbir virüs veya diğer zararlı bileşenler taşımayacağının garantisini vermez. Tarafınıza sağlanan hizmet ve bütün içeriği hiçbir şekilde değişikliğe uğramaksızın “OLDUĞU GİBİ” verilmektedir.

14. İnternetteki Gecikmeler ve Mücbir Sebepler
BIZIMDURAK HİZMETLERİ İNTERNET VE ELEKTRONİK İLETİŞİMDEKİ KISITLAMALAR, GECİKMELER VE DİĞER SORUNLARA TABİ OLABİLİR. BIZIMDURAK BU TÜR SORUNLARDAN KAYNAKLANAN GECİKMELER, TESLİMATLARIN YAPILAMAMASI YA DA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. DİĞER SEL, TERÖR, KASIRGA, YILDIRIM, DEPREM VB… GİBİ DOĞAL AFETLER DURUMUNDA DA BIZIMDURAK.COM’UN MÜŞTERİLERİNE KARŞI HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

New to site? Create an Account


Login

Lost Password?

Already have an account? Login


Signup